Μεσιτικές εντολές

Μεσιτικές εντολές

Η συνεργασία μεταξύ του ιδιοκτήτη που επιθυμεί την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου του και του κτηματομεσιτικού μας γραφείου, κατοχυρώνεται με τη σύνταξη ειδικού εντύπου που ονομάζεται εντολή ανάθεσης.

Στην εντολή αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ακινήτου, η τιμή διάθεσης του και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί. 

Οι εντολές ανάθεσης είναι δύο ειδών:

Α. Αποκλειστική Εντολή

Αποτελεί τη συνηθέστερη διεθνώς εντολή ανάθεσης σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος το κτηματομεσιτικό μας γραφείο αναλαμβάνει αποκλειστικά την προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει ακόμη πωληθεί ή ενοικιασθεί το ακίνητο το κτηματομεσιτικό μας γραφείο παύει κάθε εργασία προώθησης του ακινήτου εκτός κι αν η εντολή ανανεωθεί με νέα προθεσμία.

Πλεονεκτήματα:

1. Η συνεργασία με το κτηματομεσιτικό μας γραφείο διασφαλίζει την εχεμύθεια στην πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου. Το κτηματομεσιτικό μας γραφείο ελέγχει τους υποψήφιους αγοραστές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες ενοχλήσεις για διάφορους λόγους. Ενημερώνει δε τον ιδιοκτήτη μόνο όταν πρόκειται για σοβαρό πελάτη.
2. Η πώληση ενός ακινήτου απαιτεί δυναμική προώθηση. Αυτή είναι δυνατή στη περίπτωση της αποκλειστικής εντολής επειδή το κτηματομεσιτικό μας γραφείο είναι κατοχυρωμένο. Αποφασίζει λοιπόν την επένδυση στη προώθηση του ακινήτου.
3. Το κόστος της δυναμικής προώθησης του ακινήτου, στη περίπτωση της αποκλειστικής εντολής, πέραν της συνήθους διαφήμισης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και την παρουσίαση του στην ιστοσελίδα μας, δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη.

Β. Απλή Εντολή
Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορα κτηματομεσιτικά γραφεία. Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο από τα κτηματομεσιτικά γραφεία ολοκληρώσει την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου.


Εντολή Υπόδειξης

Η εντολή αυτή ενεργοποιεί την αναδοχή εξεύρεσης των καλύτερων δυνατών προτάσεων αγοράς, ενοικίασης και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών από την πλευρά του κτηματομεσιτικού γραφείου, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον και μόνον αυτό για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη.

Συχνές Ερωτήσεις